SPORTS & YAŞAM DERGİSİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

1.    Nasıl üye olabilirim?
 
2.    Üyelik tiplerini ve kullanım koşullarını nasıl öğrenebilirim?
 
444 75 35 nolu Müşteri Hizmetlerini arayarak ve/veya web sitemizden sizin için uygun olan hizmeti belirleyebilirsiniz.
 
3.    Üyelik ücretimi nasıl ödeyebilirim?


Üye, Anlaşma’nın kurulması aşamasında Üyelik Bedeli’nin tahsilatının yapılabilmesi için Sport’un IVR Sistemi’ne kredi kartı bilgilerini tanımlayacaktır. IVR Sistemi’ne girilen kredi kartı bilgileri E-Tahsilat tarafından saklanmakta ve korunmaktadır.
 
4.    Üyelik dondurma koşulları nelerdir?


Üyelik anlaşması kapsamında olan kişilerin hepsinin üyeliğinin aynı anda dondurulması: Üye’nin herhangi bir borcunun bulunmaması halinde; üyelerden herhangi birinin askerlik, hamilelik veya spor yapmaya engel sağlık probleminin ortaya çıkması durumunda, bir defaya mahsus olmak üzere Tesis Müdürlüğü'ne yazılı olarak başvurmak sureti ile üyeler, üyelik haklarını 1 (bir) aydan az olmamak üzere dondurabilirler. Dondurulan süre üyelik süresinin sonuna eklenir.
 
5.    Şirket üyelikleri nasıl gerçekleştirilebilir?
 
6.    Üyelik iptalini nasıl yapabilirim?
 
Üye, mevzuat hükümlerine uygun olarak Anlaşma’yı yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek sureti ile feshedebilir.
 
7.    Cayma hakkı nedir ve nasıl kullanılır?


Üye, Anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Üye, cayma hakkını Anlaşma ekinde yer alan “Cayma Formu” nu doldurarak veya cayma hakkı kararını bildiren açık bir beyan ile Sports’un adres, faks veya e-posta adresine yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirerek kullanabilir.
 
8.    Cayma hakkının istisnası, kullanılamayacağı durumlar nelerdir?

14 (ondört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumunda 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h bendi uyarınca “ Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (ondört) günlük cayma süresi dolmaksızın Üye’nin tesisi kullanması halinde bu durum 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden ilgili tesisin kullanılması halinde Üye cayma hakkını kullanamayacaktır.