SPORTS & YAŞAM DERGİSİ
Şirket Politikası

Çevreye, topluma ve çalışanlarına karşı sorumluluklarının bilincinde, teknoloji ve kalite açısından, 1993’ten bu yana sektöründe lider bir kuruluş olarak politikamız; ulusal-uluslararası standartlara uygun hizmet sunarak müşteri ve üyelerimizin memnuniyetini sağlamaktır.

Bu doğrultuda amacımız,
Mal ve hizmet temin ettiğimiz tedarikçilerimizle, öncelikle kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak iş birliği ve güven çerçevesinde çalışarak verimliliğimizi arttırmaktır. Tüm tesislerimizde müşteri ve üyelerimize egzersiz alışkanlığı kazandırarak, sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmalarına yardımcı olmak, yeni nesillere spor alışkanlığı kazandırmak ve bunun yanında insanların iş dünyası dışında kendilerine vakit ayıracakları, sosyal hayatlarını geçirebilecekleri güvenli ve hijyenik bir ortam temin etmektir. Tüm faaliyetlerimizi sistematik ve düzenli bir şekilde değerlendirerek, çalışan eğitim ve gelişim programları ile destekleyerek, hizmet standartlarımızı daha iyiye doğru yöneltmektir. Bunun yanında nitelikli ve konusunda uzman insan kaynağımız sayesinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamı destekleyen faaliyetlerimiz ile ülkenin sağlık ekonomisine katkımızı arttırmaktır.

Çalışmalarımız kapsamında başta çevre, iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere çalışan görüşleri dikkate alınarak süreçlerin yönetilmesi, ilgili tüm yasal şartlara uymayı, çevresel etkileri, kirlenmeyi, kaza risklerini önlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Entegre Yönetim Sisteminin sürekliliğinin sağlanması şirket çalışanları olarak hepimizin ortak görevi ve geleceğidir.

Genel Müdür
HAKAN ÖZTÜRK