SPORTS & YAŞAM DERGİSİ

Parkinson
Hastalığı

Parkinson <br/> Hastalığı

12 Nisan 2019 09:00 Sports International

Medical Park hekimlerinden Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hava Dönmez Keklikoğlu bilgilendiriyor.

Parkinson Hastalığı, ağırlıklı olarak beyinin substansia nigra bölgesindeki dopaminerjik hücreleri etkileyen dejeneratif bir hastalıktır. Genellikle vücudun tek tarafında başlayan titreme, rijidite ve hareketlerde yavaşlık yıllar içinde ilerleyerek  tüm ekstremiteleri etkiler. Parkinson hastalığı sadece motor bir hastalık değildir, hareket bozuklukları ortaya çıkmadan yıllar önce başlayan uyku bozuklukları, depresyon, kabızlık gibi ootonomik ve psikolojik yakınmalar hastalık başladıktan sonra da  devam etmekte ve ilerleyen aşamalarda bu tabloya unutkanlık ta eklenmektedir. Düşük oranda genetik geçiş saptanmış olsa da genellikle sebebi bilinmez. Tedavisinde beyindeki dopaminerjik aktiviteyi artırmaya yönelik ilaçlar kullanılmakta ve yaşam şekli hastalık yakınmalarını en aza indirecek şekilde düzenlenmektedir. Parkinson Hastaları ile yapılan çalışmalarda düzenli fiziksel egzersizin monoaminerjik transmitter salınımını artırarak, motor belirtileri azalttığı ve plastisite ile hasar gören nöranal yolları tamir ettiği gösterilmiştir.

Düzenli fiziksel egzersiz, Parkinson Hastalığının otonomik, bilişsel, psikolojik ve motor  belirtilerini azaltarak, yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayabilir.