Tae-bo

Boks adımlarını müzikle birleştiren yumruk ve tekme hareketlerinin kullanıldığı, dolaşım sistemini güçlendiren cardiovasküler bir çalışmadır.