A Power

Güç, kardiyo ve merkez bölge egzersizlerinin kombine edildiği bir çalışmadır.