SPORTS & YAŞAM DERGİSİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRMESPORTS INTERNATIONAL BİLKENT FİTNESS VE SPOR MERKEZİ A.Ş. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.


1. Kapsam

İşbu Bilgilendirme üyelerimiz ve misafirleri, üye adaylarımızı, web sitesi ziyaretçilerimizi, mobil uygulama kullanıcılarımızı, iş ortakları ve tedarikçilerimizi ve kişisel verilerini Şirketimiz ile paylaşan diğer üçüncü kişileri kapsamaktadır.


2. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.


3. Veri Sorumlusu

SPORTS INTERNATIONAL BİLKENT FİTNESS VE SPOR MERKEZİ A.Ş. (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.


4. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği

4.1. Üye Teşhisi Yapılması ve Üyelerin Tesisteki İmkânlardan Faydalandırılması:

Aşağıdaki veri işleme faaliyetleri, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimizin temini için zorunludur; aksi halde tesise kaçak girişler yapılabilmekte, üye olmayan kişiler hizmetlerimizden faydalanabilmektedir.

a. Üyelik kartı:

Tesis girişlerinde, soyunma odasındaki dolapların kilitlenip açılmasında ve üyelik kartının sağladığı diğer imkânlardan yararlanmak amacıyla kullanılır. Bu nedenle personel tarafından üyelik kartında yer alan fotoğraf ile kişi eşleşmesi yapılması gerektiğinden üyelik kartına fotoğraf basılmaktadır. Dolayısıyla, üyelik esnasında web kamera ile fotoğraf çekimi yapılarak üyelik kartına basılmakta ve üyelik kartını kullanan kişi ile üyenin aynı kişi olup olmadığı tespit edilmektedir. Suiistimallerin engellenmesi amacıyla, üyelerimiz üyelik kartını okutma yöntemi ile tesise giriş yaptığında üyenin fotoğrafı sadece resepsiyon personelinin görebileceği bir ekranda görünmekte, giriş yapan kişi ile üyenin aynı kişi olup olmadığı tespit edilmektedir.


b. QR Kod Uygulaması:

Şirket’e ait mobil uygulama üzerinden tek seferlik ve 15 saniyeliğine üretilen QR kodun cihaza okutulması ile turnike sistemi geçiş izni verir. Mobil uygulamaya üyeye ait e-posta adresi ve üye tarafından belirlenen şifre ile giriş sağlanır. QR kod okutulması ile sistem ad- soyad, e-posta adresi, üyelik başlangıç ve bitiş tarihlerini sorgular. Bilgilerin geçerli bir üyeliğe ait olduğunun tespiti ile sadece resepsiyon personelinin görebileceği ekrana üyenin fotoğrafı ve üyelik bilgileri gelmekte ve kapı açılmaktadır. Bu sayede QR kod okutan kişi ile üyenin aynı kişi olup olmadığı tespit edilmektedir.

4.2. Güvenliğin Sağlanması:

Tesis güvenliğinin sağlanabilmesi, meydana gelebilecek kazalar, haksız fiil veya suç teşkil eden olayların önlenebilmesi ve önlenememesi halinde ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi amacıyla; Tesis resepsiyon ve koridorlarında, ofis alanlarında, açık/kapalı havuz alanlarında, tenis kortu alanlarında, soyunma odaları giriş koridorlarında, çocuk kulübü alanlarında, açık/kapalı otopark alanlarında, teras, kafe ve dinlenme alanlarında, egzersiz salon ve stüdyolarında ses ve görüntü takip ve kayıt özelliği olan araçlar ile temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebine dayanarak ses ve görüntü verileriniz toplanmaktadır.

4.3. Diyet ve Spor Programlarının Sunulması:

Dileyen üyelerimizden, beden kitle endeksi, bazal metabolizma hesaplanması ve uygun diyet programının verilebilmesi amacıyla, formlar vasıtasıyla, boy, kilo, yaş ve sağlık verileri açık rızanıza dayanarak toplanabilmektedir. Söz konusu kişisel veriler yalnızca uzmanlarımız tarafından üyelerimize uygun diyet ve spor programları sunulabilmesi amacıyla toplanmaktadır.

4.4. Sözleşmenin Kurulması:

Üyelerimize hizmet verebilmek amacıyla hazırladığımız üyelik sözleşmelerimizin imzalanabilmesi, Sözleşmeler kapsamında üyelik bedelinin tahsil edilebilmesi, fatura kesilebilmesi ve diğer mali ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanarak ad-soyad, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri işlenmektedir.

4.5. Şikâyet Yönetimi ve Çağrı Merkezi Hizmeti:

Şikâyet yönetimi, sorun-hata bildirimlerinizi almak-çözümlemek, arayan kişiye doğru hitap edilmesi, bilgi ve danışma destek hizmetlerinin sağlanması, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi ve cevap vermek ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebine dayanarak; ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgileri, çağrı merkezi vasıtasıyla kaydedilen ses kayıtları işlenebilecektir.

4.6. Satış ve Pazarlama:

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde gerekli izinlerin alınması kaydıyla, reklam, kampanya, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, müşteri portföyümüzün analizi, segmentasyon/profilleme çalışmalarını yürütmek, müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak gibi amaçlarla açık rıza ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerine dayanarak; ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, cinsiyet, meslek, adres, çağrı merkeziyle toplanan ses kayıt verileri ve anket sonuç verileri işlenebilecektir.


Bu verilerinizin işlenmesi için, Şirket internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya telefon uygulamasını kullandığınızda bilgi toplayan ve saklayan çerezler ile benzeri teknolojiler kullanılabilmektedir. İlgili ayarlarınızı yapmak suretiyle çerez tercihlerinizi kontrol edebilir ve belirleyebilirsiniz-daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikası’na başvurunuz: www.sportsinternational.com.tr5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlara ek olarak,
6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde veya uygulamamızı kullandığınızda bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezlerle (cookies); sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan işleme şartlarına uygun olarak, verdiğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, Adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, müşteri portföyümüzü analiz etmek amaçlarıyla Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenecektir.


7. Kişisel Verilerinizin Silinmesi ve Yok Edilmesi

Şirketimiz ile yapmış olduğunuz üyelik sözleşmenizin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, zamanaşımı süreleri boyunca sadece üyelik sözleşmesi ve tarafınıza düzenlenen faturalar saklanmaktadır.

Bunlar dışında kalan parola, resim, diyetisyen, program önerileri gibi diğer kişisel verileriniz şirketimizin periyodik imha dönemlerinde silinmektedir.


8. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
Başvurunuzda;

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulv. No:3/1 Bilkent Çankaya/ANKARA adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.
E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk.bilgi@si.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı sportsinternational@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.
Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı No:3/1 Bilkent Ankara adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk.bilgi@si.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı sportsinternational@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

KVKK Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.