SPORTS & YAŞAM DERGİSİ

70’ler 80’ler
90’lar Aerodance

70’ler 80’ler <br/> 90’lar Aerodance
26 Kasım 2019 15:00 Mersin Stüdyo 1 Salim

Temel aerobik hareketleri kullan?larak ve dans ad?mlar?yla birle?tirilerek yüksek ya? yak?m?na haz?r m?s?n?z?