SPORTS & YAŞAM DERGİSİ

İşe Alım Süreçleri

İŞE ALIM SÜRECİ

İşe alım sürecindeki amacımız bizlerle çalışmak isteyen ve Sports International Akademi’ de yer alma fırsatı yakalayacak adayları ” doğru işe doğru insan” prensibiyle değerlendirmektir.

Yıllık olarak yapılan kadro planları doğrultusunda, Sports International Akademi Eğitim Programı düzenlenir. Sports International aday veritabanına ve “Sports International Akademi” ilanlarına internet ve sosyal medya üzerinden gelen başvurular alınır.

Aday seçme ve yerleştirme sürecinde, şirket kültürüyle uyumlu , müşteri odaklı, motivasyonu, ikna kabiliyeti, başarma azmi, iletişim gücü yüksek, liderlik ve sonuç odaklılık gibi yetkinliklere sahip olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilir

Pozisyonun gereklerine göre;
• Ön görüşme
• Yetkinlik Bazlı Mülakatlar
• Profil Analizleri
uygulanır.

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Sports International’da altı aylık periyodlarla yapılan performans değerlendirmeleri ile çalışanlarımızın yetkinlikleri ölçülür. İşi yapmak için gereken yetkinlikler ve kişinin sahip olduğu yetkinlikler arasındaki fark değerlendirilip gelişim alanları belirlenir.

Performans Yönetim Sistemi çıktıları öncelikle terfi mekanizmalarında kullanılır, bunun yanı sıra kişisel veya mesleki gelişim imkânı sağlayan eğitimlerde de bu sonuçlardan faydalanılır.

EĞİTİM VE GELİŞİM

Sports International Akademi çatısı altında düzenlenen eğitim ve sertifika programları ile değişen müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan, işinde fark yaratarak sürekli büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyen ekipler yetiştirilir.

Akademinin önemli bir parçası olan “kurum içi eğitimciler “ ile birlikte “ profesyonel eğitmenler” ve “üniversiteler” le olan işbirliği çerçevesinde, şirket stratejilerimize ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarına en uygun eğitim programları uygulanır. Böylece, yeni çalışanlarımız hızla oryante edilirken, mevcut çalışanlarımızın uzmanlık ve yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenir.